Bachelor of Education (Teaching Malay Language in Primary School) with Honours

(R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 (8/29)

Bachelor of Education (Teaching Malay Language in Primary School) with Honours
Program ini ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi dan kandungan pedagogi di kalangan guru-guru sekolah rendah dan sekaligus menjadikan mereka guru siswazah.
Program ini juga menawarkan peluang untuk merangsang intelek guru-guru sekolah rendah dan menggalakkan mereka mencerminkan amalan profesional dalam pekerjaan seharian.

Mereka juga boleh menambah baik pengetahuan dari segi perspektif teori dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang semakin kritikal dan modern pada abad ke-21 ini.
Apa Kata Graduan Kami?
"Perjalanan menamatkan pengajian saya amat mencabar kerana perlu membahagikan masa antara keluarga, kerja dan belajar. Walaupun begitu, saya terdorong untuk menamatkan pengajian disebabkan oleh sokongan fasilator akademik dan juga kakitangan di AeU yang memberi inspirasi kepada saya. Saya mendapati kaedah pembelajaran dalam talian sangat memudahkan kerana ia sangat fleksibel. Saya juga boleh mengakses modul pembelajaran dan membuat diskusi dalam talian di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa. Semua orang yang ingin mencapai impian mereka, haruslah bijak mengurus masa dan disiplin. Pengalaman pengajian saya di AeU telah melebarkan perspektif saya dalam mengajar Bahasa Malaysia dan membekalkan saya dengan kemahiran pengajian baru. Hal ini yang mendorong saya untuk memenangi Anugerah Presiden pada Konvokesyen AeU yang ke-7."

Sorotan Program:

 • Program ini diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia.
 • Aktiviti pembelajaran   interaktif, tugasan, perbincangan dalam talian.
 • Akses mudah ke myPLS bila-bila masa, di mana-mana peranti.
 • Akses ke perpustakaan fizikal dan digital yang terdiri daripada sekitar 190,000 e-buku, 95,000 e-jurnal, dan 2.4 juta e-tesis tajuk boleh diakses di mana sahaja pada bila-bila masa.

Hasil Pembelajaran

 • Meningkatkan tahap pengetahuan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa serta membangunkan kebolehan pemikiran kritikal & penyelesaian masalah secara kreatif
 • Mengukuhkan kemahiran pengajaran terutama guru-guru Bahasa Melayu di sekolah dengan menggunakan kaedah inovatif, strategi dan teknik mengikut keperluan semasa
 • Menggalakkan penyelidikan tindakan dan mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah di dalam kelas
 • Melahirkan guru Bahasa Melayu yang dapat memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21, khususnya penggunaan kaedah pengajaran yang inovatif, teknologi dan media baru
EnquireApply Now
Program Fakta
Kod MQA:
Kod Program:

(R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 (8/29)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

4 tahun dan 4 bulan (13 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (Dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

Mata Pelajaran Teras

 • Falsafah Pendidikan
 • Pembangunan Kurikulum
 • Peningkatan Profesionalisme Guru
 • Kanak-kanak Berkeperluan Khas
 • Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak
 • Teknologi Instruksional dan Bahan Pembelajaran
 • Psikologi Pendidikan
 • Aktiviti Kokurikulum
 • Kaunseling di Sekolah
 • Model dan Strategi Pedagogi
 • Sekolah dan Masyarakat
 • Penilaian & Ujian di dalam kelas

Kursus Elektif Wajib

 • Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
 • Pengantar Linguistik
 • Psikolinguistik
 • Sosiolinguistik
 • Fonetik dan Fonologi
 • Semantik dan Peristilahan Dalam Bahasa Melayu
 • Metodologi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Pengajaran Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
 • Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Kesusasteraan Melayu
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 1
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 2
 • Praktikum

Kursus Elektif

Pilih Salah Satu

 • Pengenalan Kepada Pendidkan Moral
 • Metodologi dan Strategi Mengajar Pendidikan Moral
 • Pentaksiran dalam Pendidikan Moral
 • Isu dan Trend Dalam Pendidikan Mora

Pengajian Umur

Untuk Pelajar Malaysia Sahaja

 • Penulisan Akademik
 • Etika Perbandingan
 • Projek Tanggungjawab Sosial
 • Hubungan Etnik
 • Tamadun Islam dan Asia

Untuk Pelajar Antarabangsa (di Malaysia) Sahaja

 • Penulisan Akademik
 • Etika Perbandingan
 • Projek Tanggungjawab Sosial
 • Pengajian Malaysia 3
 • Bahasa Malaysia untuk Komunikasi 2

Matapelajaran Wajib Universiti

 • Kemahiran Literasi Maklumat dan Penyelidikan
 • Keusahawan di Asia
EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 (8/29)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

4 tahun dan 4 bulan (13 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (Dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

DIRECT ENTRY

 • STPM or equivalent qualifications with at least Grade C (CGPA 2.0) in two (2) subjects; or
 • STAM (Grade Jayyid) or
 • UEC with at least Grade B in five (5) subjects; or
 • A Matriculation / Foundation Program from any IPTA / IPTS / Institution authorized to offer foundation programs with GPA 2.00; or
 • A Diploma with at least GPA of 2.00; or
 • Other equivalent qualifications recognised.

ELCR Band (International Students Only):

 • Minimum score of Band 2 for MUET OR its equivalent.

APEL ENTRY

This applies to candidates who are:

 • At least 21 years of age in the year of application
 • Possess relevant working experience.
EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 (8/29)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

4 tahun dan 4 bulan (13 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (Dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia dan Antarabangsa:*

 • Biasiswa Merit untuk pelajar cemerlang
 • 10% diskaun ke atas yuran pengajian menerusi Skim Kesetiaan Pelajar

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia Sahaja:*

 • 50% diskaun yuran pengajian bagi warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas
 • 75% diskaun yuran pengajian bagi individu kurang upaya (OKU)
 • Bantuan Pengeluaran KWSP
 • Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

*Tertakluk kepada terma dan syarat bantuan dan insentif

For more details on the discounts and financial incentives, click HERE.

EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(R-DL/145/6/0096) MQA/FA1635 (8/29)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

4 tahun dan 4 bulan (13 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (Dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%