Diploma in Islamic Studies

(N/221/4/0115) (MQA/PA3104) (7/26)

Diploma in Islamic Studies
Program Diploma Pengajian Islam, Asia e University merupakan program Pengajian Islam yang dibentuk untuk merangkumkan keseluruhan tradisi arus perdana khazanah keilmuan Islam digabungjalinkan dengan perkembangan dan cabaran semasa.
Program Pengajian Islam yang unik ini menggabung pendekatan tradisi, talaqqi dan teks Pengajian Islam dengan teknologi pembelajaran terkini khususnya pembelajaran on-line. Dalam konteks dunia globalisasi dan teknologi maklumat semasa, Pengajian Islam memerlukan anjakan paradigma pembelajaran yang berupaya meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam secara komprehensif tetapi kompetitif dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan dan kemanusiaan.

Sorotan Program:

 • Program ini diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia.
 • Aktiviti pembelajaran    interaktif, tugasan, perbincangan dalam talian.
 • Akses mudah ke myPLS bila- bila masa, di mana-mana peranti.
 • Akses ke perpustakaan fizikal dan digital yang terdiri daripada sekitar 190,000 e-buku, 95,000
  e-jurnal, dan 2.4 juta e-tesis tajuk boleh diakses di mana sahaja pada bila-bila masa. 

Hasil Pembelajaran

 • Menunjukkan keupayaan untuk menerang dan menghuraikan ajaran pokok Islam berdasarkan kefahaman dan penghayatan tradisi arus perdana keilmuan Islam
 • Menunjukkan keupayaan untuk mengenalpasti dan mengkaji bagaimana perkembangan tradisi keilmuan dan kerohanian Islam menghadapi cabaran perubahan zaman dan lingkungan.
 • Menunjukkan keupayaan untuk menggunakan tradisi pemikiran logik dan dialogik Islam yang analitikal dankritikal dalam memahami dan menghayati Islam
 • Menunjukkan keupayaan untuk menggunakan tradisi ilmiah Al-Qur’an dan Al-Hadith dalam konteks memahami cabaran dan permasalahan semasa
 • Menunjuk keupayaan untuk menggabungjalin tradisi aqliyyah dan naqliyyah Islam ke arah pembinaan Peradaban Kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam.
EnquireApply Now
Program Fakta
Kod MQA:
Kod Program:

(N/221/4/0115) (MQA/PA3104) (7/26)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

3.5 tahun (10 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

Mata pelajaran Diploma Pengajian Islam Asia e University merangkumi kesemua bidang-bidang utama Pengajian Islam Arus Perdana termasuk Tradisi Ilmu Aqliyyah (Mantiq dan Adab Al-Bahth wal Munazarah); Tradisi Ilmu Naqliyyah (Al-Qur’an dan Al-Hadith); Akidah dan Kalam; Syariah dan Usul al-Fiqh; Fiqh Ibadat dan Muamalat; Akhlak dan Tasawwuf; Sejarah Islam; Bahasa Arab; Jawi; dan Perbandingan Pemikiran dan Peradaban Semasa.

Kursus Wajib

 • Logik/Mantiq
 • Dialogik/Adab al-Bahth wal Munazarah
 • Cabaran Aqliyyah Semasa
 • Ulum al-Qur’an
 • Ulum al-Hadith
 • Cabaran Naqliyyah Semasa
 • Kalam
 • Aplikasi Fiqh
 • Fiqh Muamalat
 • Akhlaq
 • Tasawwuf dan Cabaran Kerohanian Semasa
 • Sirah
 • Sejarah Khalifah Islamiyyah
 • Institusi Islam di Malaysia
 • Asas Pembelajaran Bahasa Arab
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Jawi
 • Perbandingan Agama
 • Perbandingan Epistemologi
 • Perbandingan Etika

Kursus Teras

 • Aqidah
 • Asas Fiqh
 • Pengantar Syariah
 • Usul al-Fiqh
 • Tafsir
 • Hadith
 • Tasawwur Islam

Kursus Mata Pelajaran Umum

 • Pengajian Malaysia
 • Kemahiran Maklumat dan Penyelidikan
 • Keusahawanan dan Etika di Malaysia
 • Projek Khidmat Masyarakat

Kursus Wajib Universiti

 • Penulisan Akademik
 • Etika di Asia
EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(N/221/4/0115) (MQA/PA3104) (7/26)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

3.5 tahun (10 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia dan Antarabangsa:

Kemasukan Biasa:

Calon hendaklah mendapat sekurang-kurangnya;

 • SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit DAN lulus dalam satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab ATAU satu (1) mata pelajaran Pengajian Islam; ATAU
 • ‘O’ Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) subjek dan lulus dalam satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau satu (1) mata pelajaran Pengajian Islam; ATAU
 • Sijil Pengajian Islam atau bidang yang berkaitan (MQF Level 3) dengan minimum PNGK 2.00; ATAU
 • STPM ATAU kelayakan yang setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; dan Lulus satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau satu (1) mata pelajaran Pengajian Islam di peringkat SPM ATAU STPM; ATAU
 • STAM (Gred Maqbul); ATAU
 • Lain-lain kelayakan yang setaraf dan diiktiraf.

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia Sahaja:

Saluran Kemasukan Fleksibel

Kemasukan Akreditasi Pengalaman Terdahulu Pembelajaran Keperluan (APEL) :

 • Calon mesti memohon melalui Agensi Kelayakan Malaysia.

Keperluan Kompetensi Bahasa Inggeris Untuk Pelajar Antarabangsa:

 • Skor mimimum 4.0 untuk IELTS; ATAU
 • Skor miminum TOEFL PBT 397 / TOEFL IBT 30-31; ATAU
 • Pearson Test of English PTE 30; ATAU
 • Cambridge English: Advance (CAE 160); ATAU
 • Cambridge English: Proficiency (CPE 180); ATAU
 • Malaysian University English Test (MUET Band 2).

*Syarat kemasukan diatas hanya sebagai rujukan, untuk maklumat lebih lanjut sila hubungi Unit Kemasukan AeU.

EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(N/221/4/0115) (MQA/PA3104) (7/26)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

3.5 tahun (10 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%

Bagi pelajar Malaysia dan Antarabangsa:*

 • Biasiswa Merit untuk pelajar cemerlang
 • Diskaun 10% untuk yuran pengajian melalui Skim Kesetiaan Pelajar

Bagi pelajar Malaysia sahaja:*

 • Diskaun 50% bagi yuran pengajian untuk pelajar warga emas yang berumur 60 tahun ke atas
 • Diskaun 75% bagi yuran pengajian untuk pelajar dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Pengeluaran KWSP
 • Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

*Tertakluk kepada terma dan syarat.

For more details on the discounts and financial incentives, click HERE.

EnquireApply Now
Programme Facts
Kod MQA:
Kod Program:

(N/221/4/0115) (MQA/PA3104) (7/26)

Mod Pembelajaran:

Pengajian Separuh Masa

 • Pembelajaran Atas Talian Sepenuhnya
 • Pembelajaran Teradun
Tempoh:

3.5 tahun (10 semester)

Kekerapan Tutorial:

Sekali dalam sebulan (dijalankan pada hujung minggu)

Penilaian:

Tugasan: 60%
Peperiksaan: 40%